Animator Consulting Oy -palvelut

Animator Consulting Oy tarjoaa seuraavia palveluita:

  • Yritysten toiminnan ja prosessien tavoitteellinen ja hallittu kehittäminen
  • Johtamisjärjestelmien rakentaminen joko ISO-sertifioituun/-sertifioitavaan toimintaympäristöön (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001) tai organisaation omien kriteeristöjen ohjaamaan ympäristöön
  • Palvelualan yritysten (erityisesti ohjelma- ja matkailupalvelut, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut) toiminnan ja tuotteiden laatuun, kestävään kehitykseen ja työturvallisuuteen liittyvä koulutus ja konsultointi
  • Erä- ja luonto-opastus, elämysliikunnan ohjaus, liikunnalliset hyvinvointipalvelut